Het windpark

Het bedrijf Oude Nijeweeme BV uit Langeveen en duurzaam energiebedrijf Pure Energie uit Enschede hebben het idee voor een windpark nabij Langeveen, in de gemeente Tubbergen: Windpark Langeveen. Met deze twee windmolens willen we eraan bijdragen dat ook in de gemeente Tubbergen meer eigen, groene elektriciteit wordt opgewekt. De omgeving kan nauw betrokken zijn bij dit windpark en erin meedoen. Hoe? Dat leest u hier.

Op deze pagina staat informatie over:

  • De locatie van het windpark;
  • De beoogde afmetingen van de windmolens;
  • Visualisaties van de windmolens;
  • Hoeveel duurzame elektriciteit het windpark kan opwekken.

Locatie
Het plangebied van Windpark Langeveen ligt in het noorden van de gemeente Tubbergen, vlakbij de Duitse grens en nabij de grens met de gemeente Twenterand. Het plangebied ligt ten noordoosten van de kern Langeveen, op iets meer dan een kilometer afstand van de rand van de bebouwde kom van Langeveen. Het plangebied bevindt zich tussen de landsgrens en de Witteweg/Hardenbergerweg en de beoogde exacte posities van de windmolens zijn dichtbij de grens met Duitsland. Het plangebied ligt in een van de zoekgebieden die de gemeente Tubbergen heeft aangewezen in het concept Windbeleid. We denken dat er een reële mogelijkheid is om hier twee moderne windmolens te realiseren. Lees hier meer over waar op moet worden gelet bij de locatiekeuze.

Op onderstaande plattegrond ziet u het plangebied aangegeven met de gele ovaal (tekst loopt door onder de afbeelding).

WP Langeveen

Moderne windmolens
De twee moderne windmolens krijgen waarschijnlijk een ashoogte van circa 160 meter en een rotordiameter van eveneens circa 160 meter. Dat betekent dat een wiek circa 80 meter is en de tiphoogte - het bovenste puntje als een wiek rechtovereind staat - ongeveer 240 meter zal zijn. Nader onderzoek naar bijvoorbeeld slagschaduw, geluid en ecologie, wijst uit wat de uiteindelijke afmetingen van de windmolen worden. Lees hier waarom de hoogte van een windmolen belangrijk is en welke voordelen dit oplevert (tekst loopt door onder de illustratie die termen als ashoogte en rotordiameter uitlegt).

Kernbegrippen Windmolens Pure Energie Verkleind

Visualisaties
Hieronder staat een video met visualisaties van de windmolens vanaf diverse locaties in en rond Langeveen. De windmolens op de visualisaties hebben dezelfde afmetingen als hierboven beschreven, waardoor het een realistisch beeld geeft (tekst loopt door onder de video).

Twee windmolens, 46 procent van elektriciteit in Tubbergen
De verwachte opbrengst van windmolens met deze afmetingen is circa 20.000.000 kilowattuur (kWh) per stuk per jaar. Twee van dergelijke windmolens wekken dus samen naar verwachting circa 40.000.000 kWh per jaar op. In 2020 werd de gehele gemeente Tubbergen circa 85.500.000 kWh verbruikt. Met een opbrengst van circa 40.000.000 kWh kunnen de beoogde windmolens circa 46 procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente Tubbergen duurzaam opwekken.

Moderne windmolens zijn efficiënter
Moderne windmolens met dergelijke afmetingen zijn aanzienlijk efficiënter. Als de wieken van een windmolen twee keer zo lang worden, wekt deze vier keer zoveel elektriciteit op. Overal in het land bereiken windmolens inmiddels deze afmetingen. Dit is ingegeven door Rijksbeleid, uitgevoerd via de SDE++: veel duurzame energie tegen lage kosten. Door een fors hogere elektriciteitsproductie per windmolen daalt de kostprijs per opgewekte kilowattuur en wordt duurzame elektriciteit zo efficiënt mogelijk geproduceerd. Dat zorgt ervoor dat lagere windmolens inmiddels niet meer rendabel zijn en er moet worden uitgegaan van moderne windmolens.

Groter, maar niet meer effect op omgeving
Een grotere windmolen maakt niet automatisch meer geluid dan een kleinere windmolen. Tevens draaien grote windmolens langzamer rond. Regels voorkomen dat een grotere windmolen meer geluid en slagschaduw mag veroorzaken bij een woning dan een kleinere windmolen. Zo ontvangen woningen maximaal zes uur slagschaduw per jaar, ongeacht het aantal windmolens of het formaat. Meer weten? Klik hier voor meer informatie over geluid en hier voor meer informatie over slagschaduw.