Over ons

Initiatiefnemers

Oude Nijeweeme BV en Pure Energie zijn op dit moment samen de initiatiefnemers van Windpark Langeveen. Samen maken we het plan en samen doen we de investeringen. Er kan nog een derde initiatiefnemer bij komen. Een lokale energiecoöperatie of andere entiteit waarin de omgeving is vertegenwoordigd kan mee-investeren in het windpark en er mede-eigenaar van worden. Inwoners uit de omgeving kunnen dan mee-investeren in het windpark en er mede-eigenaar van worden. Meer hierover leest u hier. 
Oude Nijeweeme BV en Pure Energie worden hieronder uitgebreider voorgesteld.

Oude Nijeweeme BV

Oude Nijeweeme BV is gevestigd aan de Witteweg in het buitengebied van Langeveen. Het bedrijf is een grondeigenaar van het plangebied waar de windmolens zijn beoogd en één van de initiatiefnemers van het windpark. Het bedrijf is in actie in zandwinning, sloop- en grondwerken, mobiele recycling, containertransport en containerverhuur.  

Pure Energie

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf, gevestigd in Enschede. Al 25 jaar werkt het bedrijf aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren. Iedereen, zowel particulier als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure Energie.  

Zo heeft Pure Energie kennis van alle facetten: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van de windmolens en zonneparken en het leveren van de groene stroom. Verder levert Pure Energie zonnepanelen aan bedrijven en particulieren.  

Pure Energie levert klanten alleen de stroom die het zelf opwekt met de eigen windmolens en zonneparken die alleen in Nederland staan. Daarom is Pure Energie al jaren achter elkaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland in een onderzoek van de Consumentenbond, WISE, Greenpeace en Natuur & Milieu.  

In de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken zoekt Pure Energie altijd de samenwerking met de omgeving. Dat houdt onder andere in dat Pure Energie in veel projecten samenwerkt met een lokale energiecoöperatie. Via die coöperatie kan de omgeving mede-eigenaar worden van het wind- of zonnepark, conform het streven voor lokaal eigendom uit het landelijke Klimaatakkoord. Pure Energie streeft naar een gelijkwaardige samenwerking met de omgeving.