Stand van zaken

Laatste update: 2 april 2024.
Klik hier voor de rubriek ‘Veelgestelde vragen’.
Onderaan deze pagina ziet u de nieuwsberichten met meer informatie over de stand van zaken.

Positieve houding provincie over Windpark Langeveen
De provincie Overijssel ziet na bestudering van ons principeverzoek op dit moment geen belemmeringen om de beoogde windmolens te plaatsen. Daarom kan volgens de provincie een volgende stap worden gezet door de benodigde ruimtelijke procedure(s) voor Windpark Langeveen te beginnen. De gemeente Tubbergen heeft aangegeven het bevoegd gezag te willen zijn en dus deze procedure(s) zelf te willen doorlopen. De provincie en gemeente maken als eerste stap afspraken hoe de gemeente ons project zal behandelen. Dat is in de kern het besluit dat Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel op 13 februari 2024 hebben genomen. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht van 16 februari 2024.

Concept van nieuwe landelijke normen ter inzage
De Rijksoverheid heeft in oktober 2023 het concept van de nieuwe landelijke normen voor windmolens ter inzage gelegd. Op basis van deze concept-normen concluderen wij dat moderne windmolens in ons plangebied mogelijk blijven. Meer hierover leest u in ons nieuwsbericht van 25 oktober 2023

Financieel voordeel voor omgeving
De omgeving kan financieel voordeel hebben van het windpark. Dat kan via het lokaal eigendom en via het omgevingsfonds. Meer daarover leest u in ons nieuwsbericht van 10 januari 2024.

Bijeenkomsten omgevingsraad
Inmiddels hebben drie inwoners zich aangemeld voor de omgevingsraad en daarmee zijn tot nu toe drie bijeenkomsten van de omgevingsraad geweest. De omgevingsraad is dus begonnen. De presentaties die aan de omgevingsraad worden gegeven en verslagen van de bijeenkomsten staan op onze website, klik daarvoor hier.

Omgeving kan betrokken zijn bij Windpark Langeveen
De omgeving kan betrokken zijn bij Windpark Langeveen. Hoe dat kan, leest u op deze pagina

Meer over de stand van zaken leest u in de nieuwsberichten hieronder.