Doe mee

De omgeving - omwonenden, inwoners van Langeveen, bedrijven en maatschappelijke organisaties - kan betrokken zijn bij dit windpark. Dat kan door:

  1. Met de initiatiefnemers in de omgevingsraad te overleggen over het plan;
  2. Mee te investeren en mede-eigenaar te worden van het windpark;
  3. Mee te denken over het beheer en de besteding van het omgevingsfonds.

Hieronder leest u daar meer over.

1. Omgevingsraad
Om het windpark te kunnen bouwen, hebben we een omgevingsvergunning nodig. Om deze vergunning te kunnen aanvragen, moeten we een gedetailleerd plan hebben. In dat plan staat onder andere waar de windmolens komen, hoe groot ze worden en of er wordt voldaan aan de regelgeving. Graag betrekken we omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere geïnteresseerden bij het maken van dit plan. De onderzoeken die hiervoor nodig zijn, geven veel inzicht in wat het betekent voor de omgeving als de windmolens er staan. Ook horen we graag wat aandachtpunten zijn van de omgeving. We kunnen dan onderzoeken of daar in het plan rekening mee kan worden gehouden.

Kritische geluiden welkom in omgevingsraad
Daarom hebben we voorgesteld een omgevingsraad in te richten. Daaraan kunnen omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deelnemen. Samen met de omgevingsraad bespreken we het plan en andere onderwerpen waar de omgevingsraad het over wil hebben. Deelname aan de omgevingsraad betekent niet dat deelnemers instemmen met de komst van het windpark. Het streven is een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de omgevingsraad om zo een goede afspiegeling van de omgeving te krijgen. Hierbij horen ook mensen en organisaties die kritisch tegenover het initiatief staan. De omgevingsraad is niet bedoeld om omwonenden, organisaties en bedrijven te overtuigen: wie kritisch is op dit initiatief, mag en kan dit blijven. De omgevingsraad is bedoeld om de omgeving te betrekken bij het initiatief en te onderzoeken of het plan (deels) kan worden aangepast aan wensen vanuit de omgeving. Meer hierover leest u in de uitgangspunten van de omgevingsraad, klik daarvoor hier.

Presentaties en verslagen van de bijeenkomsten van de omgevingsraad en andere informatie met betrekking tot de omgevingsraad vindt u op deze pagina. Mocht u interesse in of vragen over deze omgevingsraad hebben, neem dan contact met ons op via info@windparklangeveen.nl.

2. Investeer mee
Inwoners uit de omgeving kunnen mee-investeren en zo gezamenlijk eigenaar worden van 25 procent van Windpark Langeveen. Het is gebruikelijk hiervoor een coöperatie op te richten. De coöperatie kan samen met Oude Nijeweeme B.V. en Pure Energie de derde initiatiefnemer van het windpark worden en voor 25 procent eigenaar worden van het windpark. Via de coöperatie kunnen inwoners dan mee-investeren in het windpark en zo voordeel behalen op hun persoonlijke investering. Gebruikelijk bij deze vorm van financiële participatie is dat tevens een deel van het rendement van het coöperatieve deel van het windpark wordt besteed aan bijvoorbeeld nieuwe projecten waar in de omgeving behoefte aan is. Daarover beslissen dan de leden van de coöperatie. Hoe dit precies wordt vormgegeven in Windpark Langeveen, moet nog worden uitgewerkt. Wie hierin interesse heeft of vragen over heeft, kan contact met ons opnemen via info@windparklangeveen.nl.

3. Omgevingsfonds
Naast de mogelijkheid voor lokaal eigendom komt er ook een omgevingsfonds waarin een deel van de opbrengst van het gehele windpark ter beschikking wordt gesteld aan de omgeving. Deze bijdrage is 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar, voor een periode van in elk geval 15 jaar. Ter indicatie: met naar verwachting circa 40.000 MWh per jaar is er dan ongeveer 20.000 euro per jaar beschikbaar voor de omgeving.

Over het beheer en de besteding van dit fonds gaan we graag in gesprek met de omgeving. Dit kan onder andere via de omgevingsraad.

Als u ideeën of suggesties heeft voor het omgevingsfonds, kunt u contact met ons opnemen via info@windparklangeveen.nl.