Bijdrage aan klimaatdoelen

Windpark Langeveen draagt substantieel bij aan het behalen van de klimaatdoelen. 

Zeventien procent van doelstelling gemeenten Noordoost Twente 
Het wereldwijde klimaatakkoord van Parijs, dat in 2015 is getekend, heeft zich 2019 vertaald naar een landelijk klimaatakkoord. Binnen het landelijke klimaatakkoord moeten regio’s zelf aangeven hoe ze de klimaatdoelen behalen. Dit wordt gedaan aan de hand van de Regionale Energiestratie (RES). De regio Twente heeft aangegeven de doelen te behalen met onder andere een combinatie van wind en zon. Ook de Noordoost Twentse gemeenten hebben, binnen deze RES, hun doelstellingen beschreven: vóór 2030 225 GWh aan duurzame elektriciteit opwekken in de regio. Dit doel moet behaald worden door een combinatie van zon op dak, zon op land en wind op land.  

De twee beoogde windmolens nabij Langeveen wekken naar verwachting ongeveer 40.000.000 kWh per jaar op, wat ruim zeventien procent is van de doelstelling van alle Noordoost Twentse gemeenten. Hieronder vallen de gemeenten Tubbergen, Losser, Oldenzaal en Dinkelland. 

46 procent van elektriciteitsgebruik in gehele gemeente Tubbergen 
Een andere vergelijking is dat in 2020 in de gehele gemeente Tubbergen circa 85.500.000 kWh werd gebruikt. Met een opbrengst van circa 40.000.000 kWh kunnen de beoogde windmolens circa 46 procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente Tubbergen opwekken.