Concept-normen: moderne windmolens blijven mogelijk

25 oktober 2023 Matthijs Oppenhuizen

Dit nieuwsbericht gaat over het concept van de landelijke normen dat nu ter inzage ligt en wat het effect van deze concept-landelijke normen is op Windpark Langeveen.

Concept van landelijke normen ter inzage
De Rijksoverheid heeft in oktober het concept van de nieuwe landelijke normen voor windmolens ter inzage gelegd. Iedereen die wil, kan dit concept lezen en hierop reageren via een zienswijze. Kijk voor meer informatie hier op de website van de Rijksoverheid

Dit zijn nog concept-normen. Tot en met 22 november 2023 kunnen er zienswijzen op worden ingediend. Daarna worden ingediende zienswijzen beoordeeld en worden eventueel de normen aangepast naar aanleiding van zienswijzen. Er volgt nog een uitgebreide procedure voordat de normen definitief zijn. In de stukken geeft het Rijk aan dat nu de planning is dat de normen vanaf 1 juli 2025 gelden.

Twee moderne windmolens blijven mogelijk
Allereerst: het zijn dus concept-normen en niet de definitieve normen. De normen kunnen nog veranderen. Toch hebben wij ingeschat wat deze concept-normen betekenen voor ons project. Onze conclusie is dat Windpark Langeveen kan worden ontwikkeld en dat er twee moderne windmolens kunnen worden gerealiseerd. De concept-normen zoals ze nu zijn opgesteld zijn geen blokkade voor Windpark Langeveen. 

Normen voor geluid en slagschaduw
Met name de normen voor geluid en slagschaduw kunnen veel invloed hebben op hoeveel ruimte er is voor windmolens. De concept-normen zijn strenger dan de voormalige normen. Er mag dus minder geluid en slagschaduw bij woningen op de omgeving worden veroorzaakt dan voorheen. Maar dit is niet zoveel strenger dat windmolens in ons plangebied niet meer mogelijk zijn.

Norm voor afstand
Verder wordt er een afstandsnorm voorgesteld. De afstand tussen woningen en windmolens moet volgens de huidige concept-normen minimaal twee keer de tiphoogte van de windmolen zijn. Dus in het geval van een windmolen van 240 meter hoog moet de afstand tot woningen minimaal 480 meter zijn. Voorheen was er geen afstandsnorm, maar werd als vuistregel circa 400 meter afstand tot woningen aangehouden om te kunnen voldoen aan de geluidsnorm. Ook deze afstandsnorm is voor Windpark Langeveen geen blokkade. 

De normen zijn dus nog in concept en kunnen nog veranderen. Maar op basis van de huidige regelgeving en concept-normen valt Windpark Langeveen te ontwikkelen en te realiseren.
Overigens kunnen de concept-normen zoals ze nu zijn opgesteld wel (groot) effect hebben op de ruimte voor windmolens in andere gebieden, zoals (delen van) het ATT-gebied.